• تلفن دبیرخانه
  • 0912-7948340
  • آدرس دبیرخانه
    تهران، خیابان انقلاب، نرسیده به چهارراه ولیعصر، کوچه بالاور، ساختمان ابن سینا، طبقه اول
  • پست الکترونیک
  • mail@sat-iravin.ir